Hải Sản Hạ Long

Hải Sản được đón nhận trực tiếp từ các ngư dân sau khi đánh bắt tại bến tàu Hạ Long vào sáng sớm mỗi ngày.

Hải Sản Hạ Long
Show Filters

Hiển thị tất cả 6 kết quả