Shopping Cart

Điều khoản dịch vụ

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1.1 Các định nghĩa và quy tắc giải thích trong Điều này được áp dụng cho các điều khoản và điều kiện chung của dịch vụ này (“Các Điều Kiện Chung”).


Thỏa thuận: là việc Công ty chấp nhận Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đã được điền đầy đủ hoặc các chỉ thị khác về Dịch vụ từ Khách hàng, hay là việc Công ty chấp nhận bảng báo giá cho Dịch vụ đã được đồng ý theo Điều 2.2, hoặc bất kỳ chỉ thị hay yêu cầu nào về dịch vụ từ Khách hàng được Công ty chấp nhận sau đó và được Công ty thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng. Các Điều Kiện Chung này, mà có thể được các Bên sửa đổi bằng văn bản thỏa thuận, sẽ điều chỉnh mỗi Thỏa thuận trừ khi giữa Khách hàng và Công ty có văn bản thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện riêng biệt.

Thông tin cơ bản về QSHTT: bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào thuộc sở hữu của mỗi Bên kể vào ngày bắt đầu Thỏa thuận hoặc được tạo ra cách khác ngoài phạm vi Thỏa thuận. 

VỊNH HẢI SẢN

Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty: mẫu tiêu chuẩn của Công ty được Khách hàng hoàn tất xác định các Dịch vụ sẽ được Công ty thực hiện, cùng bất kỳ thông tin nào khác kiên quan đến việc thực hiện Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận. Phí Dịch vụ có thể được quy định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty hoặc trong một văn bản tách biệt khác hay trong bảng giá.

Thiết bị của Công ty: bất kỳ thiết bị, hệ thống hoặc tiện ích nào, do Công ty hoặc các nhà thầu phụ của Công ty cung cấp có thể được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc cung cấp Dịch vụ, và không phải là đối tượng của một thỏa thuận riêng giữa các Bên theo đó quyền sở hữu được chuyển sang Khách hàng. 

Khách hàng: người, hãng, công ty, công ty hợp danh, hiệp hội, đơn vị ủy thác, hoặc cơ quan nhà nước hay cơ quan có thẩm quyền mua Dịch vụ của Công ty và được xác định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đang áp dụng hoặc trong văn bản chỉ thị đã thỏa thuận.  

Thiết bị của Khách hàng: bất kỳ thiết bị, hệ thống, hoặc tiện ích nào do Khách hàng cung cấp và được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc cung cấp Dịch vụ. 

Thông tin Khách hàng: mọi Tài liệu, chỉ dẫn, Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đã điền đầy đủ, các quy cách, mã số, yêu cầu, mẫu mã, số đo và các thông tin và tài liệu khác do Khách hàng cung cấp và cần thiết cho việc thực hiện Dịch vụ. 

Thông tin Bảo mật: mọi thông tin không công khai được trao đổi giữa các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn đến các dữ liệu, bí quyết, thiết kế, phác thảo, hình chụp, phương án, bản vẽ, quy cách, sơ đồ, ý tưởng, ý niệm, báo cáo, sách hướng dẫn, vật mẫu, bí mật thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, các logo công ty, các nguồn và mã đối tượng, các thông tin kinh doanh và tiếp thị, và mọi thông tin độc quyền dưới mọi hình thức dù bằng văn bản hoặc lời nói.

Tài liệu: bao gồm, không giới hạn, cùng với bất kỳ văn bản nào khác, bất kỳ bản kiểm tra, báo cáo, chứng nhận, xác nhận, nhãn hiệu, con dấu, quy cách, mã số, bản vẽ, bản đồ, phương án, sơ đồ, thiết kế, hình ảnh hoặc các hình khác, băng đĩa hoặc các thiết bị hoặc bản ghi khác có chứa thông tin dù dưới dạng nào, kể cả định dạng điện tử hoặc vi tính.
 
Phí: phí mà Khách hàng sẽ trả cho Dịch vụ, không bao gồm chi phí di chuyển, chi phí sinh hoạt và các chi phí phát sinh khác của Công ty và các đơn vị liên kết, đại lý, hoặc nhà thầu phụ được phép của Công Ty như được nêu trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty hiện hành hoặc các chỉ thị của Khách hàng và được Công ty đồng ý theo Điều 2.2. 

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: tất cả các sáng chế, quyền đối với các phát minh, giải pháp hữu ích, bản quyền và các quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên kinh doanh và tên miền, quyền đối với hình dáng sản phẩm hoặc kiểu dáng thương mại, quyền về danh tiếng hoặc quyền khởi kiện về sự giả mạo, quyền về cạnh tranh không lành mạnh, quyền về thiết kế, quyền đối với phần mềm tin học, quyền cơ sở dữ liệu, quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp, quyền về đạo đức, quyền đối với thông tin bảo mật (bao gồm bí quyết và bí mật kinh doanh) và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác, trong mỗi trường hợp dù có đăng ký hay không và bao gồm các đơn và gia hạn, đòi lại hoặc mở rộng các quyền này, và mọi quyền hoặc hình thức bảo hộ tương tự hoặc tương đương tại bất cứ nơi nào trên thế giới. 

Bên và các Bên: gọi riêng cho Công ty hoặc Khách hàng và gọi chung cho Công ty và Khách hàng.

Các Báo cáo: Tất cả Tài liệu và sản phẩm được Công ty hoặc các đại lý, nhà thầu phụ, tư vấn viên và người lao động của Công ty tạo ra có liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ.

Dịch vụ: các dịch vụ do Công ty cung cấp cho Khách hàng theo Thỏa thuận và như được quy định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đang áp dụng hoặc trong bất kỳ chỉ thị nào của Khách hàng trong phạm vi mà Công ty đã thỏa thuận và được kết hợp vào Thỏa thuận.

Sản Phẩm Cao Cấp

Cam kết chất lượng

Giao Hàng Nhanh Chóng

Siêu tốc trong 24h

Quy Cách Sang Trọng

Đẳng Cấp & Chuyên Nghiệp

Miễn Phí Vận Chuyển

Cho đơn hàng thứ 2 trở đi